Dotační aktuality


SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, SPORTOVNÍ HALY PRO KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

Podpora pro sportovní kluby (SK), nebo tělovýchovná jednoty (TJ) na výstavbu, rekonstrukci sportovních hřišť, hal a zázemí.

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, SPORTOVNÍ HALY PRO SÍDLA NAD 10.000 OBYVATEL

Podpora pro sídla s počtem obyvatel nad 10 000 na výstavbu, rekonstrukci sportovních hřišť, hal a zázemí.

CHODNÍKY

Podpora zvýšení bezpečnosti chodců, výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků

Podpora obnovy místních komunikací

Opravy místních komunikací a jejich součástí

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy školních hřišť a tělocvičen

Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podpora dostupnosti služeb

Podpora dostupnosti služeb

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat