Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

dotace 70 % (min. 200 tisíc – max. 5 mil. Kč.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

- propustků

- mostů, lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti

- parkovacích a odstavných ploch občanské vybavenosti

- zastávek veřejné dopravy


 

[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat