Podpora obnovy místních komunikací

Žadatel: obec do 3000 obyvatel

Dotace 70 % (min. 500 tisíc – max. 5 mil. Kč)

Předmětem podpory obnovy místních komunikací je obnova místních komunikací a jejich součástí (obnova vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, propustky, odvodnění komunikace)


[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat