Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Žadatel: obec do 3000 obyvatel

Dotace 70 % (min. 500 tisíc – max. 5 mil. Kč)

- obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště), které slouží prioritně pro                           hodiny tělesné výchovy

- obnova školních tělocvičen


 

[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat