Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

 

Žadtel: obec do 3000 obyvatel

Dotace 70 % (min. 100 tisíc – max. 3 mil. Kč)

Jedná se především o podporu budování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku

- obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť 

- obnovu obecních koupališť lokálního charakteru

- obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek) 

- obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost)


[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat