Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

dotace 70 % (min. 500 tisíc – max. 10 mil. Kč)

- obnova veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu: kulturních, obecních,                         multifunkčních a školních budov (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.


[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat