SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, SPORTOVNÍ HALY PRO KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

žadatel: sportovní klub, tělovýchovná jednota

Dotace: 70% ( min.4 mil. - max.30 mil. Kč )

Příjem žádostí: do 31.10. 2019

V rámci této výzvy může o dotaci žádat buď sportovní klub (SK), nebo tělovýchovná jednota (TJ). Podporu je určená na novou výstavbu, rekonstrukci stávajícího sportovního zařízení či haly. Mezi způsobilé výdaje patří i výdaje na projektovou dokumentaci a související inženýrské činnosti (BOZP, TDI).

Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů akce. Spolek si musí zajistit minimálně 30 % vlastního financování. Vzhledem k tomu, že dotace je poskytována ve výši mezi 4-30 mil. Kč, tak je nutné se zpravidla na spolufinancování zbylé části domluvit s obcí či městem, kde daný sportovní klub působí. 

 

[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat