CHODNÍKY

Žadatel: obec, město

Dotace: až 85% ( min. 300 tis. - max. 20 mil. Kč

Termín podání žádostí je 15. října 2019

Podpora zvyšování bezpečnosti chodců a bezbariérovosti formou výstavby, rekonstrukce a modernizace chodníků, přechodů pro chodce včetně nasvícení a bezbariérových přístupů k zastávkám veřejné dopravy podél silnic I., II. a III. třídy.

 

[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat