Reference

Na trhu působíme samostatně jako firma od roku 2014. Za tuto dobu jsme zajistili úspěšné čerpání neskromného objemu dotací a příspěvků z národních i evropských programů. Máme rádi venkov, tudíž se našimi klienty staly zejména menší a středně velké obce a města, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty. I ty jsou však schopny proinvestovat finančně náročné projekty, pokud se jim poskytne adekvátní metodická a organizační podpora. 

S velkými investicemi je přirozeně spojená oblast organizace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo výběrových řízeních dle dotačních pravidel. Realizovali jsme i několik strategických rozvojových dokumentů.    

S ohledem na časovou náročnost tvorby webových stránek uvádíme prozatimní stručný přehled realizovaných zakázek z Evropských fondů, který budeme v následujících měsících postupně rozšiřovat o další významné proběhlé projekty. Z našich nejvyznamnějších referencí uvádíme:

Čerpání dotací z evropských fondů

Integrovaný regionální operační program

 • Přestavba fary v Jesenci na bytové jednotky, celkové náklady: Kč 18,291 mil. ,--
 • Sociální byty v obci Skřípov, celkové náklady: Kč 9,981 mil. ,--

Operační program Životní prostředí

 • Království žabiček a broučků, zahrada v přírodním stylu MŠ Domanín, celkové náklady: Kč: 1,768 mil. ,--
 • Zlepšení systému sběru odpadů ve Skřípově a okolí, celkové náklady: Kč 2,726 mil. ,--
 • Prostřední Pořící - protipovodňová opatření, celkové náklady: Kč 8,402 mil. ,--
 • Předcházení vzniku odpadů v obci Nenkovice, celkové náklady: Kč 2,529 mil. ,--
 • Vegetační úpravy v okolí obce Skřípov, celkové náklady: Kč 1,794 mil. Kč ,--
 • Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Vřesovice, celkové náklady: Kč 3,721 mil. ,--
 • Přírodní zahrada Mateřská škola Miřetice, celkové náklady: Kč 0,947 mil. ,-

Operační program Zaměstnanost

 • Dětský klub a příměstský tábor Nenkovice, celkové náklady: Kč 2,172 mil. ,--

Operační Program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Energetické úspory objektu na parcele č. 684/2 Olomouc - Nemilany, celkové náklady: Kč 16,953 mil. ,--
 • Pořízení obráběcího centra SOGOS s.r.o., celkové náklady: Kč 4,240 mil. ,--

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Přístavba MŠ Holetín, celkové náklady: Kč 7,847 mil. ,--

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Zlepšení občanské vybavenosti a infrastruktury v obci Vysočina, celkové náklady: Kč 4,117 mil. ,--
 • Rekonstrukce komunikace „Chaloupky“ Horní Štěpánov, celkové náklady: Kč 4,040 mil. ,--
 • Školu máme krásnou, tělocvičnu chceme novou - obec Nenkovice, celkové náklady: Kč 0,928 mil. ,--
 • Všude tráva a les, jen naše hřiště je děs - obec Jabloňany, celkové náklady: Kč 0,933 mil. ,--
 • Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit! - Žďár nad Orlicí, víceúčelové hřiště, celkové náklady: Kč 0,982 mil. ,--
 • Na srdci nás zahřeje i pouhá špetka naděje - workoutové a dětské hřiště Vřesovice, celkové náklady: Kč 0,878 mil. ,--
 • Oprava místní komunikace Zmola v obci Obora, celkové náklady: Kč 2,688 mil. ,--
 • Oprava místní komunikace - Studnice, celkové náklady: Kč 2,200 mil. ,--

   TATO STRANA NENÍ PROZATÍM KOMPLETNÍ A BUDE V NEJBLIŽŠÍCH MOŽNÝCH CHVÍLÍCH NADÁLE ROZŠIŘOVÁNA.

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat