Výběrová řízení

Chyby ve výběrových řízeních jsou nejčastějším důvodem ke krácení přiznané dotace, v horším případě k jejímu plnému vracení. Postup zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a podmínkami ze strany poskytovatele dotace je přitom každým rokem náročnější.

Důležité je pro zadavatele také využít veškerých nástrojů a oprávnění vyplývajících z podmínek zákona – zadavatelé by měli být v pozici, kdy určují podmínky. Je tedy dle našeho názoru velmi špatné, pokud máte být nespokojeni s kvalitou provedených prací vítězné firmy nebo máte plnit nevýhodná ustanovení špatně nastolených obchodních smluv a dohod.

Přenechte tedy tuto obtížnou problematiku na nás. Zajistíme pro Vás pohodlné čerpání dotací a další
poskytované služby za nejnižší ceny na trhu.

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat