SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, SPORTOVNÍ HALY PRO SÍDLA NAD 10.000 OBYVATEL

žadatel: obec, město s počtem nad 10 000 obyvatel

Dotace: 50% ( min. 15 mil. - max 40 mil. Kč )

Příjem žádostí: do 31.10. 2019

Výzva je určena pro žadatele ze sídel, která mají více než 10 000 obyvatel. Podporu je možné získat na  výstavbu i rekonstrukci stávajícího sportovního zařízení či haly. Mezi způsobilé výdaje patří i výdaje na projektovou dokumentaci a související inženýrské činnosti (BOZP, TDI).

Konkrétně je možné žádat o dotaci mezi 15-40 mil. Kč. Rovněž se liší i maximální výše dotace, která je v tomto případě maximálně 50 %. Naopak termín příjmu žádostí je stejný jako u výše uvedené výzvy, tzn. do 31. 10. 2019.

[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat