Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

 

dotace 70 % (min. 50 tisíc – max. 500 tisíc Kč)

- obnova drobných sakrálních staveb, které nejsou prohlášeny za kulturní památku,
jedná se o - kaple a kapličky, márnice, sochy, boží muka a kříže.

- obnova prostoru hřbitova a hřbitovních zdí. To vše vč. úpravy nejbližšího prostranství - terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.


[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat