Podpora dostupnosti služeb

Obce do 1000 obyvatel

Dotace 70 % (min. 100 tisíc – max. 2 mil. Kč)

Podpora slouží pro přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti:

- rekonstrukce, přestavba a výstavba objektů

- v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení

- pořízení a přestavba pojízdné prodejny

Základní podmínkou je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem. 


[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat