Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Obce do 3000 obyvatel

dotace 70 % (min. 100 tisíc – max. 300 tisíc Kč.

Akce zaměřené na:

- prezentaci a výměnu zkušeností při přípravě úspěšných projektů zaměřených na obnovu a                       rozvoj venkova s nadregionálním dosahem

- odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce


[..] Zpět

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat