Naše služby

Zajištění komplexního přehledu o dotačních příležitostech vč. možnosti vyhledávání dotací pro konkrétní záměry;

Čerpání dotace od „A do Z“

Tvorba strategických rozvojových dokumentů obcí, měst a mikroregionů

Dotační audit

Marketingové služby


Naše přednosti

  • Vždy se postaráme o to, aby byl projekt odevzdán v řádném termínu a odpovídající kvalitě zpracování;
  • Nehodláme Vás vystavovat jakýmkoliv rizikům ze strany případných kontrol dotčených orgánů a následných sankcí, v horším případě vrácení dotace;
  • Budeme usilovat o minimalizaci Vašeho času, nákladů a zamezíme jakémukoliv stresovému vypjetí spojeného s projektem - Vašim úkolem bude pouze předat nám potřebné informace a vše ostatní již následně bude ležet na nás;
  • Odrazem ceny za naše služby bude především Vaše spokojenost - nabízíme reálné zhodnocení šancí na úspěch získání dotace a komplexní služby až do okamžiku úspěšné implementace záměru.
 

Ceny za poskytované služby

Zpravidla vycházíme vstříc Vašim rozpočtovým možnostem a skutečnému dosaženému přínosu z naší strany.

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat