Dotační aktuality


Podpora obnovy místních komunikací

Opravy místních komunikací a jejich součástí

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy školních hřišť a tělocvičen

Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podpora dostupnosti služeb

Podpora dostupnosti služeb

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat