NABÍZENÉ SLUŽBY

 Zajištění komplexního přehledu o dotačních příležitostech vč. možnosti vyhledávání dotací pro konkrétní záměry;
 Čerpání dotace od „A do Z“
 • zpracování žádosti o dotaci vč. tvorby analýz a veškerých požadovaných příloh;
 • komunikace s příslušnými orgány veřejné správy a poskytovatelem dotace;
 • možnost zajištění zpracování projektové dokumentace/technické specifikace záměru;
 • výběr dodavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (vč. návrhu kupní smlouvy/smlouvy o dílo dle občanského zákoníku) dle platné legislativy;
 • žádost o platbu dotovaných výdajů;
 • závěrečná (monitorovací) zpráva a komunikace po celou dobu udržitelnosti projektu;
 • asistence a přítomnost v případě kontrol ze strany příslušných orgánů;
Tvorba strategických rozvojových dokumentů obcí, měst a mikroregionů
 • které budou v řadě případů rozhodující z hlediska úspěšnosti čerpání dotací v novém programovém období 2014 – 2020 (tzv. „komunitně vedený místní rozvoj“);
Dotační audit
 • za účelem kontroly administrace úspěšných žádostí o dotaci, připravovaných / probíhajících / ukončených výběrových řízení či žádostí o platbu apod. Jinými slovy, v kterékoliv běžící fázi při čerpání dotace jsme schopni Vás na základě nezávislé odborné kontroly varovat a ochránit před krácením či vracením přiznané dotace;
Marketingové služby

 

 

NAŠE PŘEDNOSTI:

 • Vždy se postaráme o to, aby byl projekt odevzdán v řádném termínu a odpovídající kvalitě zpracování;
 • Nehodláme Vás vystavovat jakýmkoliv rizikům ze strany případných kontrol dotčených orgánů a následných sankcí, v horším případě vrácení dotace;
 • Budeme usilovat o minimalizaci Vašeho času, nákladů a zamezíme jakémukoliv stresovému vypjetí spojeného s projektem – Vašim úkolem bude pouze předat nám potřebné informace a vše ostatní již následně bude ležet na nás;
 • Odrazem ceny za naše služby bude především Vaše spokojenost – nabízíme reálné zhodnocení šancí na úspěch získání dotace a komplexní služby až do okamžiku úspěšné implementace záměru.

 

CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • individuálně dle rozsahu a náročnosti daného projektu/služby.

Zpravidla vycházíme vstříc Vašim rozpočtovým možnostem a skutečnému dosaženému přínosu z naší strany.